Míľa pre mamu

Míľa pre mamu

hudba@bestfm.sk 7. mája 2024

V sobotu, 11. mája 2024, sa na Slovensku, v Česku a v Írsku uskutoční výnimočná udalosť venovaná oslave Dňa matiek. “Míľa pre mamu” je celoslovenská kampaň, ktorá sa tradične koná druhú májovú sobotu a aj tento rok sa rozšíri aj do susedných krajín.
Posolstvo a cieľ kampane
Kampaň “Míľa pre mamu” má za cieľ osláviť materstvo a na jeden deň v roku povýšiť materstvo na najvyššiu hodnotu v spoločnosti. Je to príležitosť prejaviť úctu a vďaku všetkým mamám - biologickým, adoptívnym, starým mamám a krstným mamám - za ich obetavosť, pochopenie, výchovu a bezhraničnú lásku.
Program kampane
Hlavnou súčasťou kampane je symbolická míľová prechádzka (1 míľa = 1,6 km), ktorú si môžu deti prejsť peši, na bicykli, kolobežke, korčuliach, na invalidnom vozíku alebo v náručí svojich rodičov. Táto prechádzka je spojená s množstvom zábavy a súťaží pre celé rodiny.
Sprievodný program
Okrem míľovej prechádzky sa konajú aj vystúpenia profesionálnych aj amatérskych umelcov, a podujatie je tiež príležitosťou pre materské centrá, aby prezentovali svoju dobrovoľnícku prácu na verejnosti. Míľa pre mamu je tak nielen oslavou materstva, ale aj dobrovoľníckej práce žien v materských a rodinných centrách. Účasť a organizácia Kampaň organizuje Únia materských centier, ktorá koordinuje všetkých organizátorov na Slovensku aj v zahraničí. Každoročne pribúdajú noví organizátori, ktorí sa podieľajú na prípravách kampane vo svojich mestách a obciach. V roku 2024 sa podujatie uskutoční v 28 miestach na Slovensku a tiež v Česku a v Írsku.

“Míľa pre mamu” je jedinečná príležitosť, ako na jeden deň v roku spoločne osláviť a poďakovať našim mamám. Je to sviatok, ktorý spája ľudí bez rozdielu veku, rasy či vierovyznania a je dôkazom toho, že materstvo je univerzálnou hodnotou, ktorú treba oslavovať. Nezabudnite, že oslava materstva je oslavou života samotného a každý z nás môže prispieť k tomu, aby tento deň bol pre naše mamy nezabudnuteľný. Tešíme sa na vašu účasť!